English

Цюрих има репутацията на финансова столица в Европа. Разположен в сърцето на континента, той е известен основно с многото си частни банки. Високата конфинедциалност, голям брой финансови експерти и стабилна политическа среда са превърнали Швейцария в първокласна дестинация за капитали и хора.

Но Швейцария не е единствената. Първите офшорни банки са се появили в Нормандските острови. Липсата на данъчно облагане на депозираните средства е дала преднина спрямо банките на континента, увеличавайки ефективността на вложеният капитал. Гъвкавата и стабилна политика, и високите нива на защита на клиентите са разкрили формула на успеха, превръщайки тези наглед малки острови в едни от най-големите финансови центрове в света.

Благодарение на сътрудничеството ни с Trafalgar International GmbH,  нашият достъп включва големи, добре познати имена на световната финансова сцена като Royal London 360, Old Mutual, AXA Wealth ( Isle of Man ), Generali International ( Guernsey ), Kleinwort Benson ( Jersey ) и много други. Поемайки администрацията на средствата, те ни оставят така необходимото време за да се концентрираме над оптималният подбор на финансови активи, които да използваме за постигане на предварително заложените резултати.

Традиционното финансово планиране е сред най-важните решения, които човек трябва да вземе през живота си. Често то се използва за целите на пенсионното планиране, акумулирането на средства, които на по-късен етап да бъдат използвани като източник на доход чрез закупуването на анюитет от пенсионна компания или в по-гъвкавият си вид – чрез регулярно превеждане на средства към сметката на титуляр. Но пенсионното планиране не е единственото приложение на една подобна структура. С аналогична ефективност може да се планира финансирането на образованието на член на семейството, често вашите деца. Следването в добър университет във Великобритания, Германия или САЩ например, е осъществимо много по-лесно, когато необходимите средства за университетски такси и дневни разходи са налице. При ранен старт, малка регулярна ( например месечна ) сума може да достигне доста впечатляващ размер след 15 години, стига да бъде насочена правилно. А от това печелят и родителите и младите студенти. Традиционното финансово планиране може да бъде трамплин към стартирането на успешен бизнес без да се налага използването на все още скъпият в страната ни заемен капитал, може да ви помогне да финансирате дори встъпването в брак на децата си, без излишно да натоварите финансите си, когато този момент настъпи.

Персоналните портфолио бондове предлагат възможност за еднократни инвестиции в различни доверени фондове от водещи мениджъри като Investec, Fidelity Investments, PIMCO, Schroders и много други, акции и облигации. Предназначени за две разнородни цели – те могат и да бъдат използвани като частен пенсионен план, в който вие да определяте колко да получавате и за какъв период. Достъпът до средствата не е ограничен и докато се подържа минимална изискуема от администратора сума, може да теглите свободно, когато ви се наложи ( това важи и за много от продуктите с регулярно внасяне на средства ). Освен това, персоналните портфолио бондове могат да се използват и като т.нар. wrapper – позволяващи да обедините всичките активи с които разполагате към момента ( трябва да са търгувани на легална фондова борса ). Така администрацията е много по-лесна и често липсата на данъчно облагане в предвид юрисдикцията на бонда биха спомогнали за ефективността на вашите активи.

Желателно е да бъде изяснено, че когато говорим за данъчна ефективност, тук не става въпрос за укриване на данъци под никаква форма. Докато средствата са администрирани в данъчно олекотена юрисдикция, доходите от тези средства не са обект на данъчно облагане от страната, в която сте данъчно зависими ( изключение прави САЩ ). Когато тези средства бъдат изтеглени, то генерираната по тях доходност ще бъде обект на облагане в зависимост от местните данъчни норми на държавата, в която сте данъчно зависими. За повече информация относно данъчното облагане можете да попитате вашият финансов мениджър.