English

Едно от най-важните решения, които трябва да вземем е пенсионното планиране. Счита се, че повечето хора прекарват почти 25% от живота си в пенсионна възраст. Внимателното планиране и подход са съществени за запазване на по-висок стандарт на живот след като се пенсионираме. Никога не е твърде късно за да се започне спестяването в пенсионен план. 


Данубиа Интернешънъл предлага направени по мярка решения, с чиято помощ да се радвате на един по-висок статус в пенсионна възраст. Основните характеристики включват:


- Регулярни планове администрирани от водещи в бранша компании като Generali International, Royal London 360, Old Mutual, Zürich International, Hansard Europe, Generali Pan Europe, Irish Life International, Friends Provident, Old Mutual Ireland и др.

- Достъп до над 420 доверени фонда под различните полици с различен обхват и нива на риск

- Възможност за закупуване на пенсионен анюитет от компания по ваш избор или от някоя от компаниите с които ние работим, като те включват Momentum Pension Trustees, Sovereign Group, Boal & Co ( само за трансфери от Old Mutual ), STM Group и др.

- Възможност за прехвърляне на натрупаните средства в персонален портфолио бонд

- Вие избирате кога да навлезете в пенсионна възраст и колко доход да получавате

- Достъп до средствата и възможност за теглене без това да наложи откупуване на полицата

- Помощ при структурирането на портфолиото от фондове