English

Качественото образование е мечтата на много кандидат-студенти. Взимайки в предвид цената на образованието в традиционни дестинации като Великобритания, САЩ, Италия или Испания, както и времето и усилията, които младият студент ще положи, внимателното планиране за успешното стартиране и завършване е задължително. Водещи училища и университети предлагат топ програми в стотици специалности, но често това е придружено от голям етикет. Финансирането на тези образователни програми е лесно, когато съответните мерки бъдат предприети навреме.

Данубиа Интернешънъл може да ви асистира в процеса на образователно планиране като по същност той не се отличава особено от пенсионното планиране. Често дългите времеви хоризонти са подходящи за ориентация към възможности за адекватна доходност като геометричното сумиране на постигнатите нива на ръст и доход често могат да олекотят значително задачата за акумулиране на необходимите средства за университетски такси и дневни разходи.

Тук трябва да се вземе в предвид една от няколкото особености спрямо пенсионното планиране. Когато изпратите децата си например във Великобритания, то ако те към този момент са титуляри по полицата ( т.е. полицата е прехвърлена от ваше на тяхно име ), средствата, които те теглят за да покрият разходите си може да бъдат обект на данъчно облагане в зависимост от местните данъчни норми. Вашият финансов мениджър може да ви консултира относно оптималният начин за управление и разпределение на тези средства, така, че тяхната стойност да бъде запазена в времето.