English

Защо да изберете нас? Компанията ни е базирана на екип от млади, но опитни професионалисти с дългогодишен опит във финансовия сектор. Желанието ни е винаги да надминем очакванията на клиента и се стремим да бъдем надежден партньор, когато е необходим качествен съвет. Ние сме независими и не сме обвързани с единична компания като винаги ще целим да действаме във ваш интерес.

Как можем да бъдем полезни? Нашият фокус е насочен основно към чуждестранни ( Expatriates ) и местни лица с по-високи доходи. Екипът ни е отлично подготвен и работи предимно в насоките на традиционното финансово планиране ( пенсионно планиране, планиране за финансиране образованието на бъдещи студенти ) и инвестиции администрирани в данъчно ефективни финансови центрове.

Какви са достъпните решения? Данубиа Интернешънъл няма свой собствен продукт. Вместо това, ние предпочитаме позицията на посредник като обхватът ни включва водещи финансови компании, които администрират средствата. От своя страна, освен помощ при избора на най-подходящо решение, ние също оказваме помощ при структурирането на портфейла от активи в зависимост от личните цели и предпочитания на конкретния клиент. Продуктите варират ( обикновено са в два варианта – capital redemption или life assurance ), но могат да включват полици с регулярно внасяне на средства ( най-често използвани за пенсионно планиране и спестяване ), персонални портфолио бондове ( personal portfolio bonds, основно използвани с инвестиционна цел или за администрация на частен пенсионен план със селективен анюитет ), структурирани продукти ( бленд от фиксирана част и фондов пазар, често с гарантирана доходност за периода ) и т.нар. Protected return funds ( структуриран продукт, който е ограничен да не пада под определен праг спрямо отправна величина, най-често последната най-висока стойност, която е достигал ).

Каква селекция от активи мога да подържам под полицата си? В зависимост от конкретният финансов продукт, изборът вклюва доверени фондове ( над 170 ) от водещи инвестиционни мениджъри, инструменти с фиксирана доходност, акции и облигации ( само за персоналните портфолио бондове ) налични в до 7 различни валути включително Японска йена ( JPY ) и Швейцарски франк ( CHF ).

Как се превеждат средства по сметката ми и как плащам на вас? Веднъж след като планът е одобрен от препоръчаната от нас компания, средства по него могат да се превеждат чрез регулярно нареждане ( standing order ) към вашата банка, директен дебит от кредитна карта ( не е достъпно при всички компании ), банков трансфер или чек. Финансовите ви отношения са директно с препоръчаната компания, Данубиа Интернешънъл не приема или държи средства на клиенти. Администрацията на вашият план обикновено можете да извършвате онлайн 24/7 като имате достъп по всяко време. Данубиа Интернешънъл и вашият финансов мениджър получават комисионна от препоръчаната компания, т.е. вие не дължите нищо допълнително.

Пране на пари. Компанията ни има стриктна политика срещу прането на пари и приема само средства с ясен произход. С цел превенция на прането на пари, като стандартен подход ние трябва да се уверим, че всяка една сделка не би донесла излишни рискове за компанията и не нарушава местното законодателство. Запазваме си правото да влезем в контакт с трети лица, когато ни е необходима допълнителна информация, което може да забави процеса на създаване на сметка със съответната препоръчана компания. При всякакви обстоятелства, ще ви уведомим за наличието на информация, която би възпрепятствала да продължим процеса по откриването на план. Моля да имате в предвид, че поради изискване на компаниите, с които работим, не можем да приемаме документи за откриване на сметка с политически обвързани лица.