English

За общи въпроси и запитвания, моля обадете се на нашите телефони или ни изпратете запитване чрез формата за контакти

За да станете наш клиент е необходимо преди това да бъде принтирана и завършена на ръка KYC форма, която може да намерите тук. Веднъж попълнена, може да я предадете на вашият финансов мениджър. Без тази форма предоставянето на услуги от страна на Данубиа Интернешънъл и нейни представители е невъзможно като информацията в нея се изисква за защита на клиента и в синхрон с дейността ни по превенция на прането на пари. Данубиа Интернешънъл е регистрирана като оператор на лични данни под лиценз № 333 565. 

За всички нови заявления ( Application forms ), независимо дали вече сте настоящ или нов клиент, са необходими потвърждения за адрес – две сметки за режийни разходи ( вода, електроенергия, данъци ), които не бива да са по-стари от три месеца и на които ясно се отличава вашият адрес. Ако сте на настоящият си адрес от 18 месеца или по-малко – ще бъдат необходими две сметки за режийни разходи от предходният ви адрес. Ако и на него сте били за по-кратък период от 18 месеца, консултирайте се с вашият финансов мениджър.Този адрес трябва да бъде идентичен с попълненият в заявлението. Банкови извлечения също са допустими като метод за потвърждение. Сметки за мобилни услуги не се считат като потвърждение на адрес и не са подходящи.

За налични средства към момента по ваша сметка и други въпроси свързани с настоящи полици, моля изпратете запитване или се свържете с вашият финансов мениджър.

Данубиа Интернешънъл си запазва правото да откаже или прекрати предоставянето на услуги  като ще ви уведомим за причините. Отказ от попълване на KYC формата се счита за такава.

Ние ценим всеки един клиент и се стремим да предоставим възможно най-високо ниво на услуга. Ако се чувствате неудовлетворени по някаква причина, моля ви свържете се с нас възможно най-скоро на нашите телефони или ни пишете.

Офисът ни се намира на ул. Галилео Галилей 20Б, буквално зад Galaxy Trade Center на бул. Шипченски проход и ул. Коперник. Детайлна карта може да бъде намерена тук. Ако предпочитате да се срещнете с наш сътрудник на удобно за вас място или във вашият офис, чувствайте се свободно да се свържете с нас. Практиката показва, че клиентите предпочитат срещата да бъде в собственият им офис или друго често посещавано място.