English

Данубиа Интернешънъл е компания създадена за клиента. Целта ни е да предложим едно ново ниво на услуга, изцяло ориентирана към клиента.  Често подобен подход е подценяван като се отделя далеч повече внимание на удържаните такси и цената на услугата. Ние вярваме, че единственият водещ фактор за нашата компания е нашият клиент.

Екипът ни е съставен от млади професионалисти, но с богат международен опит в сферата на инвестиционните финанси и финансовото планиране. Мотивацията ни се подхранва от желанието да надхвърлим очакванията на нашите клиенти. Стремим се да подхождаме изцяло персонално към всеки един наш клиент и в условия на много висока дискретност.

Пренасяйки финансовите услуги към един нов хоризонт, целта ни е да „влезем в обувките на клиента“  и да гледаме през неговите очи. Разчитаме на строго персонален подход за да разберем очакванията ви като с добавянето на нашият опит и знания,  ние успваме да предложим изцяло персонализирани решения и съвет.